Rokotteen Eränumero

AvoHILMO -koulutus Helsinki THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

AvoHILMO. Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa. Pirjo Tuomola. 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1

Heinola Jäähalli Heinolan jäähalli. Heinolan jäähalli. Heinola. Tulevat tapahtumat. Lisää uusi tapahtuma. Kommentit. Vain sisäänkirjautuneet voivat lukea ja lähettää kommentteja. Liity käyttäjäksi

Rokotukset kenttään kirjoitetaan rokotteen kauppanimen alkukirjaimet tai nimi kokonaan ja haetaan rokote kolmen pisteen painikkeella, sen jälkeen kirjataan Järj.Nro, Eränumero, Rokotustapa ja Pistoskohta, ja OK.

eränumero on merkittävä muistiin selkeästi.

Pneumovax-rokotteen samanaikainen käyttö Zostavax-rokotteen kanssa heikensi Zostavax-rokotteen immunogeenisuutta eräässä suppeassa kliinisessä tutkimuksessa (ks. kohta 5.1). Laajasta havainnoivasta tutkimuksesta saadut tiedot eivät kuitenkaan viitanneet suurentuneeseen vyöruusuriskiin

tuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa sekä rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään myös vanhemmille annettavaan lapsuusiän terveyskorttiin. Aikuisten rokotuksista voidaan tehdä merkintä henkilökohtaiseen terveyskorttiin.

Rokotetun henkilötietojen ja rokottajan lisäksi kirjataan rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi ja eränumero sekä pistoskohta ja antotapa. Näitä tietoja tarvitaan, kun rokotuksen haittavaikutuksia, väestön rokotuskattavuutta tai rokotusten vaikuttavuutta selvitetään.

ROKOTETTAVAN ESITIETOLOMAKE (KAUSI-INFLUENSSA) – ROKOTETTAVAN ESITIETOLOMAKE (KAUSI-INFLUENSSA) Nimi: _____ Henkilötunnus:_____ Kotikunta: _____

Ilmoitetaan rokotteen nimi, valmistaja ja eränumero, rokotuspäivä ja rokotuksen voimassa olon alkaminen ja päättyminen. Eläinlääkäri täyttää yhteystietonsa, vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero, ja tiedot varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella. Leiman käyttö ei ole pakollista, mutta se on sallittua, kunhan

valmisteen kauppanimi ja eränumero : Ilmoittajan tulisi varmistaa, että varsinkin vakavat, lääketieteellisesti merkit-.

b § perusteella ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL)

jouduttanut merkittävästi väliaikainen paperille kirjaaminen (hetu, rokotteen eränumero, rokotuspaikka) ja myöhemmin potilasrekisteriin suoritettu kirjaus. Rokotukseen tulijat ovat sitä rauhallisempia, mitä paremmin heidät otetaan odotustiloissa vastaan.

Dasnkebank Helsingin pörssi aukesi laskuun. Fortum kulkee vastavirtaan yhdessä tulosjulkistaja Incapin kanssa. Nasdaq , kello , Pohjoismainen lentoyhtiö SAS on sopinut